klimatbild

 

Konst om klimatförändringarna

Konst
Konsten kan provocera
Ola Pehrson & Lena Gustavsson
Akay, Klisterpete & Eric Ericsson
Barbro Westling & Peter Johansson
Åsa Andersson Broms & Karin Hansson
FA+ (Ingrid Falk & Gustavo Aguerre)
Marianne Lindberg de Geer & Carl Johan de Geer
 
Aktion
Få politiker att ta sitt ansvar
Påverka som konsument
Länkar

Organisation
at[at]temporaryart.org

 

Åsa Andersson Broms & Karin Hansson

Sedan 1996 har konstnärerna Åsa Andersson Broms och Karin Hansson under namnet Association for Temporary Art [a:t] skapat utställningar och projekt där de bjudit in andra konstnärer till samarbete. 1999 presenterade de i utställningen och projektet Bäst Före på Tensta Konsthall ett gemensamt konstverk TED. TED kan lättast beskrivas som en skulptur i media. En talesman och ett språkrör för konstnärerna. En skådespelare fick ta rollen som TED och efter noggrann medieanalys och medieträning laddades han med värden och skickades ut på uppdrag. Till syfte att nå ut i det mediala, det offentliga rummet.

vykort från Stockholm

Stockholm den nya Rivieran

Den här gången har konstnärerna försökt se på klimatförändringens positiva sidor. De vill genom innovativa lösningar för stadens parker, visa på vilka absurda förändringar vi går till mötes om vi inte gör något åt vädret!
Genom att använda palmen som symbol vill de visa på klimatets förändringar och vilken potential Stockholm har för att bli ”den nya Rivieran”. I anslutning till ett palmplanteringsprojekt vill de arrangera en workshop där stadsplanerare, trädgårdsarkitekter, miljöexperter, entreprenörer och näringsliv samlas tillsammans med konstnärer för att måla upp en bild av ett framtida scenario och starta innovativt tänkande.

Plus fem grader

Ett genomfört delprojekt är spridning av vykort som visar positiva framtidsscenarier av Stockholm, tillsammans med information om den det globala scenariot. Vykorten finns på papper men framförallt digital på http://plusfemgrader.se/. Just nu håller projektet på att vidgas till att gälla fler städer än Stockholm genom ett samarbete med bildklasser i grundskolan.

 

 

bild: "Allmänna opinionen " av Karin Hansson & Åsa Andersson Broms

Design: Karin Hansson