re.produktion

 

Rethinking Production .
Reproduktion versus produktion .

Lars Arrhenius . Carpe Diem .
Simina Astilean .
Åsa Andersson Broms . Variabler .
Nils Claesson . Myrdals museum .
Maria Friberg . Sleeping Beauty .
Front Design .
Johanna Gustavsson Fürst . Magen är som o i objekt .
Lena Gustavsson . Cirkulationen .
Whirl .
Karin Hansson . Skjut mig! .
Dorinel Marc .

Association for Temporary art [a:t] (c) 2005.

 

Västvärlden står inför en demografisk kris. Det föds inte tillräckligt många barn för att tillväxten ska säkra morgondagens pensioner. Enligt feministisk ekonomisk teori är anledningen till krisen nedvärderingen av det reproduktiva arbetet till förmån för det så kallade produktiva.

Workshop på tema demografi, nationalekonomi och feministisk teori

Deltagarna i "Re.produktion" har träffats regelbundet under ett års tid för att diskutera grundtemat Produktion versus reproduktion. Vi har tittat på frågställningen ur olika olika forskningsperspektiv: från demografisk statistik,till nationalekonomi och feministisk teori. Syftet med detta har inte varit att göra någon form av illustration till aktuell forskning, snarare att klarare formulera de egna intresseområdena i förhållande till temat.

 

img

 

Design: Karin Hansson