TAO according to carina: Intro | TAO | Respons

Intro

Hi you all sociable and organized people! My name is Carina Gunnars and I live in Stockholm, Sweden. I graduated from Umeå Academy of Fine Arts five years ago. Ever since that time I have had a predilection for trying to make things better and for supplying whatever there is a lack of in different situations. For example creating possibilities for different people to make conversations or simply socialize in relaxed environments. According to me my school was in need of meeting places so I organized several small lounges. I also thought there was a need for a better culture when it comes to alcohol, so I built a few cocktail carts for increased pleasure and enjoyment.

During some years I was active in the group of people (21 persons) who ran the gallery Ynglingagatan 1(Y 1) and I was a member of the artist group swe.de(swedish department at Y1). From these years I’ve learned, among other things, that cooperation/collaboration and organization not always is the same thing. But the dream of experiencing a group of people where respect and shared influence is legios is still alive!!I also learned a lot about the art scene and its actors – and I got the opportunity to meet some of the, in my opinion, most interesting contemporary artists. The gallery closed spring 2000 and new projects have turned up for all of us.

In this project “The Art of Organizing” I’ve chosen to formulate some dos and don’ts I consider important for typical organizers. My hope is that many of you have experiences of organizing and cooperation/collaboration that you will share with me here. Mail me!

You’ll hear from me! Respect!

Carina Gunnars

Hej alla sociala och organiserande människor. Jag heter Carina Gunnars och jag bor i Stockholm. Jag gick ut konsthögskolan i Umeå för fem år sedan. Ända sedan skoltiden har jag haft en förkärlek för att förbättra saker och ting och fylla i det som fattas i olika sammanhang t ex, skapa möjligheter för olika människor att samtala och helt enkelt umgås i avspända miljöer. Jag tyckte att det fattades mötesplatser i skolan alltså såg jag till att det blev flera sådana smålounger.

Jag tyckte att det behövdes en bättre alkoholkultur inom konstens väggar alltså byggde jag några cocktailvagnar för ökad njutning och medvetenhet!

Under några år var jag aktiv i den grupp människor (21 personer) som drev Ynglingagatan 1 (Y1) och följdaktligen medlem i konstnärsgruppen swe.de. Av dessa år har jag lärt mig, bland mycket annat förstås, att samarbete och organisation inte alltid är samma sak. Men drömmen lever om att få uppleva en organisation av en grupp människor där respekt och medinflytande är legio. Jag lärde mig mycket om vår branch - konstscenen och dess aktörer- och jag fick möjlighet att träffa några av vår samtids absolut intressantaste konstnärer, i mitt tycke....men som sagt den epoken är över och nya projekt har dykt upp för oss alla.

I detta projekt "The Art of Organizing" har jag valt att i punktform formulera några do's and don'ts som jag tycker är viktiga för oss som tycker om att organizera. Min förhoppning är att ni är fler som har erfarenheter av samarbete och organisering, och som också vill dela med er av dessa här. Mejla mig!

Vi hörs! Respect!

Carina Gunnars

Stockholm September 2001