Konstmodellen

work in progress

KONSTMODELLEN är en öppen inbjudan till publiken att interagera med konstverket, att bli konstverket. Installationen består av stolar, stafflier, ritkol, papper, människor som tecknar samt en nakenmodell. KONSTMODELLEN is an open invitation to the public to interact with the art work, to become the artwork. The installation consists of chairs, easels, charcoal, paper, people making drawings and a nude model.

KONSTMODELLEN är en undersökning av de grundläggande protokollen för västerländsk konst och vetenskap. En hyllning till den vetenskapliga metoden och människans strävan att förstå verkligheten. KONSTMODELLEN is an investigation of the basic protocol for western art and science. It celebrates the scientific method and the human strive to understand reality.

KONSTMODELLEN is an artwork by Karin Hansson, thanks to Evy Leidestad, Johan Fowelin, Göran Rücker, Liljevachls Konthall, CRAC, Konstmodellernas Yrkesorganisation, among others.

Välkommen att teckna efter modell! Welcome to draw after nude model!

Djurgårdsvägen 60, tisdagar och torsdagar, Tuesdays and Thursdays, 17.30 - 19.30, Liljevalchs Konsthall 9/9 - 1/10 2000

2000 (c) karin@art.a.se